Stijgend Applaus Stipendium voor De Partizanen

Op voordracht van de VSCD Cabaretprijzen Jury heeft het bestuur van de Stichting Blijvend Applaus voor 2014 twee Stijgend Applaus Stipendia toegekend aan De Partizanen en Jasper van Kuijk.

Op initiatief van de Stichting Blijvend Applaus is dit jaar het Stijgend Applaus Stipendium (SAS) tot stand gekomen. 
Op voordracht van de VSCD Cabaretprijzen Jury heeft het bestuur van de Stichting Blijvend Applaus voor 2014 twee Stijgend Applaus Stipendia toegekend aan De Partizanen en Jasper van Kuijk.

Naast gekend talent wil de Stichting Blijvend Applaus met het SAS jonge veelbelovende podium kunstenaars op het gebied van Cabaret en Kleinkunst financieel ondersteunen. Aanleiding is dat deze groep naar ons idee te weinig vlieguren maakt en er voor hen ook weinig tot geen mogelijkheden zijn om een beroep te doen op ondersteunende fondsen. 
De stichting wil door toekenning van een SAS haar steentje bijdragen aan talentontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

Direct doel is om met dit stipendium betere voorwaarden te scheppen waardoor de cabaretier zich nog beter kan ontplooien en de kwaliteit van een volgende productie kan verhogen: de gereedschapskist van de cabaretier wordt beter toegerust.

Een Stijgend Applaus Stipendium bedraagt € 7.500. De stipendia worden uitgereikt op donderdag 2 oktober 2014 tijdens de Cabarestafette in De Kleine Komedie in Amsterdam